Petalax K:by Marthaförening

Välkommen till Petalax K:by Marthaförening

Får föreningen grundades år 1904 och har idag 28 medlemmar, varav kretsen Petalax Märthorna utgör 10 st. Vi håller möten cirka 2–3 gånger under hösten och 3–4 gånger på våren. Mötena hålls i vårt eget Martharum i uf-lokalen.

Verksamheten är varierande, men trogna inslag är de traditionella månads-träffarna och sommarens utfärd. Sommarutfärden går till intressanta utflyktsmål som man når under en dag. I samband med årsmötet brukar vi äta middag tillsammans. Två marthor är värdinnor per gång och förutom kaffe med gott dopp brukar vi ha något speciellt tema som vi samlas kring. Vi satsar mycket på samarbete över generationsgränsen. När någon av våra marthor fyller 70 år uppvaktas hon med en blomma från föreningen. 90-åringar ihågkoms med gratulationskort.

Aktuellt

Bilder från vår verksamhet

01.07.2022 kl. 10:08

Trädgårdsträff 23.5 kl.18:00

Vi träffas hemma hos Yvonne på Petalaxvägen 112 och diskuterar sommarblommor m.m.
20.05.2022 kl. 13:13

Marthaträff 15.3.2022

Välkomna till en "stoppa o lappa" i Martharummet, onsdag 15.3. kl. 18.30
10.03.2022 kl. 10:50

Det händer i föreningen

Gamla och nya medlemmar varmt välkomna med i vår verksamhet!
05.04.2022 kl. 20:51
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Storfors
Ordförande
sofia.storfors@gmail.com
040 5025277

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
medlemmar Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back, Kerstin Knip, Margareta Lindell, Yvonne Stenbacka och Ann-Louise Nordman, ersättare