Välkommen till Petalax K:by Marthaförening

Får föreningen grundades år 1904 och har idag 20 medlemmar. Vi håller möten cirka 2–3 gånger under hösten och 3–4 gånger på våren. Mötena hålls i vårt eget Martharum i uf-lokalen, under vintern dock i något annat klubbrum. Verksamheten är varierande, men trogna inslag är de traditionella månadsträffarna och sommarens utfärd. Sommarutfärden går till intressanta utflyktsmål som man når under en dag. I samband med årsmötet brukar vi äta middag tillsammans. Två marthor är värdinnor per gång och förutom kaffe med gott dopp brukar vi ha något speciellt tema som vi samlas kring. Vi satsar mycket på samarbete över generationsgränsen. När någon av våra marthor fyller 70 år uppvaktas hon med en blomma från föreningen. 90-åringar ihågkoms med gratulationskort.

Styrelsen: Ordförande Kristina Vesterback, viceordförande Margareta Lindell, sekreterare Kerstin Knip,  kassör Majvor Lundmark, vicekassör Elisabeth Kull, medlem Hilkka Smeds och Marja-Leena Nordman samt Airi Vest, ersättare.

Aktuellt

Det händer i föreningen

 2018

Höstens program

Tovningskväll 14.11. kl. 18.30

i martharummet på lokaalin. Vi tovar inför julen och till julmarknaden.  Material finns färdigt.  Välkomna!

Marthaträff 16.10.kl. 19.00

i martharummet på lokaalin. Janne Sjöström från Synskadeförbundet berättar om ögonsjukdomen Makula, gula fläcken, för oss.

Bergö, Molpe och Nyby marthor inbjudes till vår träff.   Anmälan senast 10.10 till Kristina, tel. 050-595 3743.

En trevlig medlemskväll tisdag 4.9. kl. 18.00 på ordförandens sommarstuga i Vägvik. Vi kör tillsammans. Anmäl om deltagande till Kerstin, tel. 050-5360832 senast 31.8. Välkomna med!

 

Handarbetscafé och marthaträff i april

Kom ihåg vårens sista handarbetscafé på bibilioteket 16.4. kl. 18.30 - 20.30.

Marthaträff 19.4. kl. 18.30

i martharummet på lokaalin . Välkomna med!

Marthaträff 13.3. kl. 18.30

Vi samlas i martharummet och kvällens programpunkt är att vi firar årets 70-åring. Välkommen med gamla o nya marthor!

Årsmötet

hålls 8.2. 2018 kl. 18.00 på kafé Eternell i Yttermalax. Förhandlingar, salt och sött. Välkomna

Handarbetscafé på biblioteket fortsätter 25.1,19.2, 15.3. och 16.4. kl. 18.30 - 20.30. Servering till självkostnadspris. Välkomna med!

Petalaxvanten

Så här ser nya Petalaxvanten ut.  Köp mönster o garn från Marthaföreningen.  Kontakta ordförande.


 


.

 

 

 

30.12.2016 kl. 09:09

Bilder från vår verksamhet

Sockor stickas till rådgivningsbyrån att ges till nyfödda och syskon med en hälsning från marthaföreningen.

Från julverkstaden; flickorna i full gång att göra chokladmyror.

Från julverkstaden: granbollar tillverkas.

11.02.2013 kl. 09:35

Kontakt

Ordförande Kristina Vesterback
Tfn 050 5953 743, kristina.vesterback@netikka.fi