Petalax Marthaförening

Välkommen till Petalax K:by Marthaförening

Får föreningen grundades år 1904 och har idag 28 medlemmar, varav kretsen Petalax Märthorna utgör 10 st. Vi håller möten cirka 2–3 gånger under hösten och 3–4 gånger på våren. Mötena hålls i vårt eget Martharum i uf-lokalen.

Verksamheten är varierande, men trogna inslag är de traditionella månads-träffarna och sommarens utfärd. Sommarutfärden går till intressanta utflyktsmål som man når under en dag. I samband med årsmötet brukar vi äta middag tillsammans. Två marthor är värdinnor per gång och förutom kaffe med gott dopp brukar vi ha något speciellt tema som vi samlas kring. Vi satsar mycket på samarbete över generationsgränsen. När någon av våra marthor fyller 70 år uppvaktas hon med en blomma från föreningen. 90-åringar ihågkoms med gratulationskort.

Aktuellt

Årsmöte

13.02.2021 kl. 12:16

Det händer i föreningen

Gamla och nya medlemmar varmt välkomna med i vår verksamhet!
25.02.2020 kl. 20:51

Bilder från vår verksamhet

11.02.2013 kl. 09:35
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kristina Vesterback
Ordförande
kristina.vesterbacknetikka.fi
050 5953 743

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
Vicesekreterare Yvonne Stenbacka
medlemmar Hilkka Smeds, Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back (ersättare)