Petalax Marthaförening

Välkommen till Petalax K:by Marthaförening

Får föreningen grundades år 1904 och har idag 21 medlemmar. Vi håller möten cirka 2–3 gånger under hösten och 3–4 gånger på våren. Mötena hålls i vårt eget Martharum i uf-lokalen.

Verksamheten är varierande, men trogna inslag är de traditionella månads-träffarna och sommarens utfärd. Sommarutfärden går till intressanta utflyktsmål som man når under en dag. I samband med årsmötet brukar vi äta middag tillsammans. Två marthor är värdinnor per gång och förutom kaffe med gott dopp brukar vi ha något speciellt tema som vi samlas kring. Vi satsar mycket på samarbete över generations-gränsen. När någon av våra marthor fyller 70 år uppvaktas hon med en blomma från föreningen. 90-åringar ihågkoms med gratulationskort.

Aktuellt

Det händer i föreningen

30.12.2016 kl. 09:09

Bilder från vår verksamhet

11.02.2013 kl. 09:35
Kontaktuppgifter

Kontakt

Kristina Vesterback
Ordförande
kristina.vesterbacknetikka.fi
050 5953 743

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
vicekassör Elisabeth Kull
medlemmar Hilkka Smeds, Marja-Leena Nordman, Yvonne Skuthälla, Airi Vest (ersättare)