Petalax K:by Marthaförening

Utfärd till Bergö 23 maj

17.05.2023 kl. 14:50
Kom med på utfärd till Bergö där vi bl.a besöker Änggård handelsträdgård. Anmälan till ordförande senast 19.5.
Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram