Petalax K:by Marthaförening

Välkommen till Petalax K:by Marthaförening

Får föreningen grundades år 1904 och har idag ca 30 medlemmar, varav kretsen Petalax Märthorna utgör 10 st. Vi håller möten cirka 2–3 gånger under hösten och 3–4 gånger på våren. Mötena hålls till största del i vårt eget Martharum i uf-lokalen.

Verksamheten är varierande, men trogna inslag är de traditionella månads-träffarna och sommarens utfärd. Sommarutfärden går till intressanta utflyktsmål som man når under en dag. När vi har våra träffar i Martharummet är två marthor värdinnor och förutom kaffe med gott dopp brukar vi ha något speciellt tema som vi samlas kring. Vi satsar mycket på samarbete över generationsgränsen. 

Aktuellt

Det händer i föreningen

Gamla och nya medlemmar varmt välkomna med i vår verksamhet!
05.04.2022 kl. 20:51
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Storfors
Ordförande
sofia.storfors@gmail.com
040 5025277

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
medlemmar Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back, Kerstin Knip, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen och Margareta Lindell som ersättare