Petalax K:by Marthaförening

Årsmöte 21.2.2023 kl 18:30

13.02.2023 kl. 12:35

Petalax K:by Marthaförening håller årsmöte tisdagen den 21 februari kl 18.30 i Martharummet.

Alla medlemmar välkomna med!

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram