Petalax K:by Marthaförening

Glöggprovning

30.11.2022 kl. 09:50
Kom och få lite julstämning, tisdag 13.12 kl 19:00 i Martharummet

Vi provar olika sorters glögg och tilltugg och har det stämmingsfullt tillsammans!
Anmälan till Sofia senast 8.12.

Vi delar på kostnaderna.

Välkomna med alla marthor!

 

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram