Petalax K:by Marthaförening

Föreläsning om psykisk ohälsa

12.10.2022 kl. 12:41
Tisdag 18.10 kl. 18:30

Vi ordnar en föreläsning om psykisk ohälsa, tisdag 18.10 kl. 18:30 i Martharummet. Föreläsare är Yvonne Stenbacka.

Välkommen med!   

Servering 3€

 

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Storfors
Ordförande
sofia.storfors@gmail.com
040 5025277

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
medlemmar Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back, Kerstin Knip, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen och Margareta Lindell som ersättare