Petalax K:by Marthaförening

Föreläsning om psykisk ohälsa

12.10.2022 kl. 12:41
Tisdag 18.10 kl. 18:30

Vi ordnar en föreläsning om psykisk ohälsa, tisdag 18.10 kl. 18:30 i Martharummet. Föreläsare är Yvonne Stenbacka.

Välkommen med!   

Servering 3€

 

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram