Petalax K:by Marthaförening

Bilder från vår verksamhet

01.07.2022 kl. 10:08

En vacker kväll i Juni hade vi besök av hushållsrådgivare Elisabeth från förbundet. Vi plockade vilda växter som vi sedan tillredde och avnöjt. 

 

Ett skepp kommer lastat med godsaker.
Vår förening deltog i den stora påskutmaningen. Här är bilen fullastad och godsakerna skall fraktas till hemvården.

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram