Petalax K:by Marthaförening

Bilder från vår verksamhet

01.07.2022 kl. 10:08

En vacker kväll i Juni hade vi besök av hushållsrådgivare Elisabeth från förbundet. Vi plockade vilda växter som vi sedan tillredde och avnöjt. 

 

Ett skepp kommer lastat med godsaker.
Vår förening deltog i den stora påskutmaningen. Här är bilen fullastad och godsakerna skall fraktas till hemvården.

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Storfors
Ordförande
sofia.storfors@gmail.com
040 5025277

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
medlemmar Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back, Kerstin Knip, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen och Margareta Lindell som ersättare