Petalax K:by Marthaförening

Trädgårdsträff 23.5 kl.18:00

20.05.2022 kl. 13:13
Vi träffas hemma hos Yvonne på Petalaxvägen 112 och diskuterar sommarblommor m.m.

Har du extra växter, ta gärna med så ordnar vi ett litet plant byte på samma gång.

Välkommen med du med!

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontakt

Sofia Storfors
Ordförande
sofia.storfors@gmail.com
040 5025277

Styrelsen

viceordförande Margareta Lindell
sekreterare och kassör Kerstin Knip
medlemmar Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Emilia Back, Kerstin Knip, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen och Margareta Lindell som ersättare