Petalax K:by Marthaförening

Trädgårdsträff 23.5 kl.18:00

20.05.2022 kl. 13:13
Vi träffas hemma hos Yvonne på Petalaxvägen 112 och diskuterar sommarblommor m.m.

Har du extra växter, ta gärna med så ordnar vi ett litet plant byte på samma gång.

Välkommen med du med!

Sofia Storfors
Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

   
Ordförande: Sofia Storfors (sofia.storfors(at)gmail.com)

Viceordförande: Margareta Lindell
Sekreterare: Kerstin Knip
Kassör: Nina Höstman-Nysjö

Styrelsemedlemmar: Britt-Inger Grönlund-Broo, Elisabeth Kull, Ann-Louise Nordman, Annika Nordman-Ilmarinen, Emilia Back.
Ersättare: Margareta Lindell

Kontaktperson för att hyra servisen: Elisabeth Kull eller Britt-Inger Broo


Besök oss på Instagram